Pragmatiske partnerskap – offentlig & privat

Den 12. juni lanserte NMI – Nordic Microfinance Initiative sitt fjerde fond. Det blir minst 850 millioner på toppen av de vel 1,6 milliardene som allerede investert. Så langt når vi syv millioner kunder, hvorav 96 prosent er kvinner.

Ferd har etablert eller bidratt til flere initiativer som har endt i fondsstrukturer. Ikke alle har vært like vellykkede, men NMI utvikler seg stadig vekk slik at virksomheten oppfyller vår visjon. Dette i likhet med Ferd Sosiale Entreprenører, hvis 2017-resultater også er beskrevet i denne utgaven av Ferdmagasinet. Utviklingen styrker vår ambisjon om at vi stadig skal utfordre oss selv på å gjøre mer positiv forskjell. Innimellom kan vi gjøre det på egenhånd, men som i tilfellet NMI er det åpenbart riktig og viktig å bruke velfungerende partnerskap. NMI er, i all ubeskjedenhet, et av de mest vellykkede offentlig-private partnerskap som finnes, i hvert fall hvis man vil ha mer enn én bunnlinje og nå millioner av mennesker. Her kan jeg være et snev subjektiv, men det er for en god sak.

Samtidig virker det som om det fortsatt er en utbredt skepsis til at parter fra ulike sektorer samarbeider. Noen mener visst at offentlige, humanitære og sivile aktører skal holde seg hver til sitt. Som om alle utfordringer skulle kunne løses av den ene eller den andre, men ikke i fellesskap. Dette er synd. Både fordi vi risikerer å gå glipp av viktige effekter, sosiale så vel som innenfor miljø og klima, og fordi det forpester debattklimaet og dermed viljen til å inngå nytt samarbeid. Dette gjelder både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Frem mot kommunevalget i 2019 og stortingsvalget i 2021 bør vi utfordre oss selv til å finne nye partnerskap for innovative løsninger. Partnerskap som har gode muligheter for å løse viktige problemer, uansett politisk farge, bakgrunn, partitilhørighet eller legal konstruksjon. Den tilliten vi i Norge er kjent for å ha til hverandre, og som vi gjerne nevner internasjonalt, burde gi den beste forutsetningen for slike partnerskap. Og pussig nok, politisk enighet er ikke en forutsetning, snarere det motsatte.

Jeg drister meg også til å nevne noen andre faktorer som jeg tror er viktige.

  • Felles verdier: Dette er noe vi lett tar for gitt at vi har, og når vi fokuserer på målet kommer det ofte frem at det faktisk stemmer.
  • Felles tidsperspektiv: Dette er mer krevende fordi private og offentlige gjerne har litt forskjellige hensyn å ta til valgperioder, aksjonærer og sånt. Men hvis vi tar taktikken ut av saken, så finner vi sammen svært ofte, også her.
  • Felles syn på eierstyring, ledelse og betingelser: Jeg har møtt offentlig eierskap i mange sammenhenger – i Næringsdepartementet og Finansdepartementet, og når det gjelder NMI, også i Utenriksdepartementet med både utenriksminister og utviklingsminister. Og så lenge vi er tydelige tidlig, så enes vi rimelig raskt om hva vi skal se etter og hvordan vi skal trekke offentlige aktører til oss og beholde dem.
  • Felles sak: Denne er blant de krevende faktorene. For når siloene er så vel etablerte, hvordan skal vi overbevise hverandre, og ikke minst andre, om at vi faktisk har en felles ambisjon? I NMI bygger vi videre på at vi har lykkes med å nå så mange mennesker i så mange land, mennesker som ikke tidligere var finansielt inkludert. Dette var en felles ambisjon som kunne realiseres fordi den var viktig i seg selv, og fordi den kunne kombineres med å gi en finansiell avkastning til pensjonister som hadde betrodd investorene sine midler.

I tillegg til Fond IV har vi også noe annet opp i ermet. Får vi til det, vil det være en helt ny måte å kombinere tre bunnlinjer på. Også det vil være et nært samarbeid med det offentlige, og denne gang med et for oss helt nytt departement. Dette rakk vi dessverre ikke å få helt på plass før sommeren, men poenget er likevel at vi forsøker å vise at dette er den nye typen partnerskap vi trenger.

Og akkurat når jeg skriver dette, den 27 mai, er det jaggu meg 28 grader kl. 18.32. Jeg tror vi kommer til å trenge mange former for samarbeid, både i varme og kalde tider.

Ha en riktig god sommer!

 

Ett svar til Pragmatiske partnerskap – offentlig & privat

  1. Avatar
    Rafu 08.07.2018 at 20:52 #

    Takk, I like måte

Legg igjen en kommentar