Limet

Vi har nettopp hatt et kommune- og fylkestingsvalg som viser at folk støtter mer opp om partier på fløyene, spesielt på venstresiden, enn tidligere. Dette er jo ikke et problem i seg selv, forutsatt to ting: At politikere er pragmatiske og finner frem til tverrpolitiske og langsiktige gode løsninger – og at ingen ekstern makt lykkes i å bruke et slik fragmentert politisk landskap til å så splid blant folk. Dette kan samles i én forutsetning, nemlig at folk fremdeles har tillit til hverandre, på tvers av geografi, kulturell erfaring og samfunnslag. Men denne forutsetningen kan vi ikke ta for gitt, den må vi arbeide for.

Nå er det jo forskjell på lokal- og stortingsvalg, men likevel kan det nok bli fristende for noen å mene at økt oppslutning for sitt parti gir grunnlag for en enda mer spisset retorikk. Slikt gir oppmerksomhet, oppslag, klikk og likes, men bygger ikke nødvendigvis gjensidig tillit. For selv om de ansvarlige finner sammen og handler til slutt, så sender ordene signaler om hva som er akseptabelt. Splittende ord splitter, og kan få folk med skjørt verdigrunnlag til å tro at de kan gjøre ting de før ikke ville gjort.

Det er likevel slik at ansvaret for å føre en ansvarlig samtale eller et offentlig ordskifte ikke bare tilligger politikere. Næringslivet og sivilsamfunnet for øvrig må også bidra til dette. Jeg innrømmer at jeg til tider spissformulerer, innimellom provoserer, kanskje til og med harselerer. Og det kommer jeg til å fortsette med, men jeg gjør det for å vekke forståelse for viktige og oversette saker, ikke for å skape steile fronter eller med intensjon om å så splid. Dessuten har jeg forsøkt å skjerpe meg – innimellom. De fleste som deltar i det offentlige ordskiftet mener nok det samme om sine intensjoner, men det er likevel viktig å forstå at ordene bærer lenger og dypere, og ikke minst, i vår digitale verden blir lagret for evig, i hvert fall i teorien.

Den «norske» tilliten er kanskje den viktigste rammebetingelsen når et lite land som vårt skal konkurrere og forsvare sin plass i en stor verden. Dessuten kan man bygge systemer på slik tillitt, som for eksempel forvaltningen av inntektene fra Nordsjøen. Det er et eksempel på ansvarlighet som man i mange andre land undrer seg over. Fravær av en tillit medfører på den annen side alt man kan tenke seg av elendighet, som svart økonomi, korrupsjon, mindre skatteinngang, økede risikopremier og, i vår moderne tid, mer overvåkning – som igjen driver frem ytterligere mistillit.

I Ferd forsøker vi både å forvalte den tilliten vi som et norsk selskap har, både i Norge og internasjonalt, og vi forsøker dessuten å bygge tillit innad og mellom våre folk og bedrifter. I den grad vi lykkes med dette øker det også vår troverdighet, en av våre kjerneverdier.

Den andre forutsetningen for å opprettholde tilliten i Norge er, som nevnt ovenfor, at vi kan beskytte oss selv mot eksterne trusler. Også dette er noe vi i Ferd er opptatt av. Det siste av de unoterte selskapene vi har investert i, Mnemonic, bidrar til at organisasjoner kan stå imot cyberangrep. Hvis din organisasjon ikke står på kundelisten, så håper jeg den ikke driver samfunnskritisk virksomhet. For denne typen digitale utfordringer er noe vi mennesker ikke er skapt for å tenke på til daglig, og derfor er det helt nødvendig at noen dedikerer seg til oppgaven. Likevel, det fratar ikke den enkelte av oss ansvaret for hva vi deler og videreformidler i sosiale medier – der det finnes helt andre troll enn dem hos Asbjørnsen og Moe.

Mange lurer på hva de kan bidra med for å være med på å bygge tillit, spesielt mellom generasjoner og samfunnslag. Jeg har flere ganger her forsøkt å vise til hvordan det å inkludere de som er utenfor, er et viktig tiltak i så måte. Mange av dere har via stemmeseddelen nylig gitt unge mennesker tillit. Dette er viktig, om enn noe indirekte. Men hvis du som «voksen» gir en ungdom en helt ny og konkret mulighet i form av tid, oppgaver, eller til og med jobb, så kan det være det mest verdiskapende du gjør som enkeltmenneske. Den tilliten som skapes av slike handlinger er limet som holder oss sammen.

3 svar til Limet

 1. Avatar
  Jon Benkestok 30.09.2019 at 19:14 #

  Er enig i mye av din analyse, men når det kommer til det at dem som får økt oppslutning tror de kan øķe sin retorikk så tror jeg at det vil velgerne oppdage raskt. For eksempel for Frps del så ga deres retorikk en mye lavere oppslutning. Så mangel på pragmatisme straffer seg tydeligvis. Jeg setter pris på at en som deg kommer med visdomsord. Mvh

  • Avatar
   Johan H. Andresen 02.10.2019 at 18:33 #

   Takk for hyggelige ord!
   Johan

 2. Avatar
  Jon Benkestok 30.09.2019 at 19:21 #

  PS! Ved dette valget stemte jeg på MDG, og krysset alle som var født etter 1990 for å vise de unge tillit! Vi som har fremtden bak oss(født i 1964) må la de unge forme fremtiden!

Legg igjen en kommentar