Kjære John,

Du var min første rekruttering. Og kanskje den viktigste jeg noensinne vil gjøre. I 2000 trengte jeg en finansdirektør som kunne gi konkrete bidrag til å heve oss fra å være et litt engstelig industriselskap til å bli en troverdig profesjonell eier og arbeidsgiver. 17 år senere er vi mange som kan takke deg for at vi er kommet så langt på denne veien.

I en del familiestyrte selskaper finnes det nærmest geniale prinsipaler som på egen hånd staker ut retningen og tar alle viktige beslutninger. Det var og er ikke tilfelle i Ferd. Derfor har dine bidrag vært mer avgjørende her enn de ville vært mange andre steder. Selv hadde jeg ingen peiling på hverken risikostyring, gearing, eller viktige forutsetninger for god eierstyring. Vårt forhold til banker var ganske primitivt, de lånte oss noen penger innimellom, men som oftest hadde vi mye innestående hos dem. Du slapp løs andre krefter i Ferd som faktisk forsto risikostyring og verdien av omtenksom belåning, og snart var «investment grade» noe nesten alle i selskapet visste hva var. Og den tilliten du bygget opp med våre bankforbindelser fra starten, skulle komme godt med når det etter hvert ble svært krevende refinansieringsrunder.

Du kom også til å bety svært meget når det gjaldt videre rekruttering til Ferd, og det ble det mye av. Jeg tror vi komplementerte hverandre godt her også, du med din faglige tyngde, lange erfaring og gode vurderinger, jeg med mine vyer om hvordan verdiene skulle settes ut i praksis og visjonen fylles med innhold. Hvem de vi ville rekruttere trodde mest på er ikke kjent, men du var i hvert fall ikke den folk trodde hadde røyka sokkene sine. Og uansett, de bet på.

Det betydde svært mye for meg, og etterhvert også for Ferd, at du stilte deg bak mine forslag til styret i Ferd om at vi skulle lansere et mikrofinansfond, og senere, satse på sosialt entreprenørskap. Din støtte her, både den moralske og den faglige, var ikke selvsagt, for dette var godt utenfor daværende strategi og innebar ukjente risiki for oss. Men dette engasjementet har du fortsatt med, og styrket, noe som har bidratt til at alle i Ferd, og mange i våre datterselskaper, har fått sin første introduksjon i å bygge sosiale endringsagenter.

” Ingen leder i Ferd har i samme grad som deg skapt varige verdier og satt tydelige spor”

Da det i 2012 ble klart for meg at jeg burde sparke meg selv som konsernsjef, så var du det opplagte valget som etterfølger, av grunner nevnt ovenfor og mange flere. Du så også selv muligheter i dette ved å åpne for en ytterligere intern promotering av talent og potensial, noe som gjorde at vi fortsatt har klart å utvikle og tiltrekke oss gode krefter. Den gang var det ingen av oss som så for seg et brått fall i aktiviteten på norsk sokkel, og etter hvert en dramatisk reduksjon av oljeprisen. Effekten av dette ga deg flere utfordringer enn du nok hadde regnet med, men som vanlig bevarte du roen og fikk oss igjennom det. Balansen mellom å reforhandle låneavtaler på den ene siden, og å gi nok sikkerhet på den andre, var sterkt bidragsytende til at Aibel vant kontrakten om boredekket på Johan Sverdrup, en kontrakt til åtte milliarder kroner.

Du har også vært et korrektiv og en rådgiver, også når jeg ikke har spurt om det, på din helt egne måte. Og den er så lun, så rolig og vis, at det er veldig vanskelig å finne grunner til ikke å følge dine råd. Jeg, og mange med meg, har nytt godt av en kort prat eller en lengre samtale om små og store utfordringer, både personlige og profesjonelle. Og det å bare kunne stikke hodet inn gjennom døren din og spørre, det kommer vi klart til å savne.

Men ikke alt savn behøver vi å ta på forskudd, selv om det vil komme. For du forlater ikke Ferd, men går over i en ny og friere rolle. Og som styreleder i Elopak, vårt mest verdifulle innehav, så beholder du en av dine viktigste oppgaver. Ambisjonen er at det skal bli flere slike verv.

Så en stor takk for uvurderlige bidrag og sterke resultater, på vegne av titusener av berørte i Ferds investeringer, på vegne av alle oss på Lysaker, på vegne av familien, og naturligvis, på vegne av meg selv. Ingen leder i Ferd har i samme grad som deg skapt varige verdier og satt tydelige spor.

10 svar til Kjære John,

 1. Jon Benkestok 21.06.2017 at 08:41 #

  Gode folk vokser ikke på trær😀

  • Johan H. Andresen
   Johan H. Andresen 21.06.2017 at 17:13 #

   Nei, men de vokser bedre i organisasjoner der deres verdier og potensial matcher bedriftens verdier og behov!

 2. Leif Teksum 21.06.2017 at 11:09 #

  Dette var en god og velfortjent attest til John G. 👍👍👍

  • Johan H. Andresen
   Johan H. Andresen 21.06.2017 at 17:11 #

   Nemlig!

 3. Thor Andrè Hauge 21.06.2017 at 15:36 #

  For en fantastisk og reflektert beskrivelse av en kollegial relasjon. Jeg tar meg den frihet og bruke din innfallsvinkel i mine egne relasjoner i vårt selskap. Takk:)

  • Johan H. Andresen
   Johan H. Andresen 21.06.2017 at 17:12 #

   Det var et stort kompliment!

 4. Johan L 21.06.2017 at 19:33 #

  Jeg kjenner bare Ferd fra media, men det dere for sosialt entreprenørskap er fantastisk. Landet treger flere som dere. Det gjør godt å lese en sjefs ros av sine ansatte på denne måten.

  • Johan H. Andresen
   Johan H. Andresen 21.06.2017 at 21:02 #

   Vi forsøker å bruke våre komparative fortrinn på flere områder, og det å skalere innovative sosiale løsninger er en av dem! Og takk for hyggelige ord.

 5. Olav H. Kjorstad 27.06.2017 at 23:35 #

  Et «Dear John letter» det gjør godt å lese og som vitner om innsikt, raushet og klokskap hos skribenten!

  • Johan H. Andresen 11.07.2017 at 06:36 #

   Mange takk for de ordene!

Legg igjen en kommentar