«Hvis man er sterk, så må man være snill»

«Å ta ansvar forutsetter ikke at noen andre har definert at akkurat du har dette ansvaret, men at du selv mener du har gode forutsetninger for å gjøre det.»

Overskriften er et Pippi-sitat. Jeg har brukt det i mange sammenhenger når jeg snakker til forsamlinger om hvorfor Norge, med Statens pensjonsfond utland, best kjent som Oljefondet, ønsker å opptre forsvarlig. Dette er som kjent ikke fordi fondet er et politisk virkemiddel, men fordi det med størrelse kommer makt, og at det med makt følger ansvar. Altså, hvis man er sterk, så må man opptre ansvarlig. Okser i porselensbutikker må bevege seg med omhu.

Dette gjelder ikke bare for Norge og Oljefondet. Også bedrifter som er sterke har et ekstra ansvar. Vi er alle konfrontert med en klimakrise som betyr at det er nødvendig å handle mer og raskere enn vi trodde for å nå 1,5-gradersmålet. Men hvordan kan vi best ta dette ansvaret?

I god Ferd-stil prøver vi først, og så erfarer vi om dette er noe vi bør gjøre mer av. Forskjellen denne gangen er at vi er langt mer i tvil enn vanlig om det vi gjør er det riktige, og ikke minst, om det er nok. Derfor bringer jeg det opp her før vi har resultatene, og lenge før vi er sikre.

Vi har som alle andre plukket de lavthengende fruktene først. Vi har redusert skrap i produksjon, samlet sammen rester som lar seg selge, effektivisert logistikk og varehandelsflyt, redusert energitap i bygninger – kort sagt, vært smarte og verdibaserte. For eksempel ble Elopak hundre prosent karbonnøytral i 2016.

Nå er spørsmålet hvordan vi skal ta inn E’en i ESG – Environmental Social and Governance – i alle operasjonelle beslutninger og investeringsbeslutninger, og samtidig gjøre nye investeringer i tråd med FNs bærekraftmål. Det første delen er lett når endringene som er påkrevet er lønnsomme og nye ideer som løser miljøproblemer dukker opp. Et eksempel på dette er NMIs initiativ med å utvide mikrofinans til å inkludere småbønder i Indonesia, slik at de kan oppnå en inntekt å leve av uten å måtte hugge regnskog (se side 10). Ideen virker kanskje opplagt, men ikke før man har hørt om den.

Det er når endringene krever omlegning av hele forretningsmodellen at den blir et løft. For hva om vi ikke skal selge flest mulig Lundhags-produkter, men selge flest mulig av de støvlene som varer et halvt liv? Det gir ikke høy omsetning eller fornøyde butikkjeder, men det kan gi fornøyde turgåere, gode marginer, og et selskap med ansatte som er stolte av det de leverer. Men det er ikke dette som er den vedtatte forretningsmodellen i dag, av den grunn at vi er usikre på om vi kan drive et varemerke ene og alene på en slik modell.

Så var det dette med å velge et av FNs bærekraftmål, som for eksempel mål nummer 14: «Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling». Dette er på et vis enklere, gitt at det finnes selskaper å investere i. Og Benchmark Holdings er et slikt selskap (se side 4). Selskapet tilbyr teknologi og genetikk som gir forbedret fiskehelse og fiskevelferd i oppdrettsindustrien, og det bidrar til bærekraftsmålet både gjennom fiskehelsen og matmessig – anlegget i Salten kan levere fiskerogn som gir 4,2 milliarder middagsporsjoner med laks.

Likevel, for å nå klimamålene er det også nødvendig å forsøke å investere i selskaper som gjør noe helt nytt og revolusjonerende. Og jeg tror dessverre ikke at de 11 årene vi har igjen til 2030 er nok til at slike selskaper vil klare å skalere virksomheten tilstrekkelig basert på bare egne resultater. Derfor har vi laget en «Impact Investment Strategy» som går ut på at våre eksisterende operative selskaper skal hjelpe nye revolusjonerende ideer vi investerer i til å få effekt for bærekraftmålene.

Våre forskjellige typer bidrag til å nå bærekraftmål vil ganske sikkert resultere i noen spektakulære fadeser. Det mest oppsiktsvekkende ville likevel være ikke å prøve i det hele tatt. Å ta ansvar forutsetter som kjent ikke at noen andre har definert at akkurat du har dette ansvaret, men at du selv mener du har gode forutsetninger for å gjøre noe med det. Det er ikke alltid en direkte sammenheng mellom å ha ansvar og å ta ansvar, like lite som det er mellom å være sterk og å være snill. Men vi mener det går an å lage en sammenheng. Det er dessuten det eneste ansvarlige.

God sommer!

5 svar til «Hvis man er sterk, så må man være snill»

 1. Avatar
  Rafał 23.06.2019 at 15:34 #

  God sommer 🙂

 2. Avatar
  arnfinn 23.06.2019 at 17:51 #

  Knall Bra skrivi.Men er man fattig og har en knall bra ide.
  Glem og fremme den ideen 🙂
  betongveggen er mange meter tykk. I byråkratiet.
  Hydro sjal en utvikling av meg,den er i drift nå. verdi uvist. ja
  Kan gi en ide her kombiner vindkraft offshore med hydrogen lad batterier .
  skift batteriene i shipene på sin veg i offsore garager.
  Skulle dannet et utvikler sammarbeide EN brainstorm stiftelse for utviklere og gode iddeeeeer.

 3. Avatar
  Windows 7 25.06.2019 at 03:20 #

  At the point when Windows 7 enters its End of Life stage, this help will finish also.

  Windows 7 is as of now in its ‘expanded help’ stage

  Windows 7 End of Life: what occurs straightaway?

  At the point when Windows 7 achieves its End of Life stage on January
  14, 2020, Microsoft will quit discharging updates and fixes
  for the working framework. All things considered, it additionally won’t offer assistance and backing in the event that you experience any
  issues.

  In any case, that doesn’t mean Windows 7 will quit dealing with January 14 2020 – despite everything you’ll
  have the option to utilize Windows 7 for whatever length of
  time that you need. So fortunately you’re not going to wake up on January 15 to discover your Windows 7 PC
  never again boots up.

  Yet, on the grounds that you can keep on utilizing Windows 7 in its
  End of Life status, it doesn’t mean you should.

  The greatest issue with proceeding to utilize Windows 7 is
  that it won’t be fixed for any new infections or security issues once it enters End of Life, and
  this leaves you very defenseless against any developing dangers.

  In addition, if an enormous number of individuals keep on utilizing Windows 7 after the End of Life date, that could really
  be a major motivation for vindictive clients to target infections and different nasties at WIndows 7.

  In this way, while Windows 7 will keep on working after January 14 2020, you should begin wanting to move up to Windows 10, or an option working framework, at the
  earliest opportunity.

  On the off chance that you keep on utilizing Windows 7 once it enters its End of Life stage you’ll be
  defenseless against infections and other security dangers

  On the off chance that you keep on utilizing Windows 7 once it enters its End of Life stage you’ll
  be helpless against infections and other security dangers

  Windows 7 End of Life: what would it be advisable for you
  to do?
  Things being what they are, in the event that despite everything you use Windows 7,
  what would it be a good idea for you to
  do? There are various things we’d prescribe you do in anticipation of Windows 7 End of Life,
  and the first is to consider moving up to a more current working framework.

  While you have various options when moving working frameworks, for some individuals, the conspicuous and easiest
  choice is to move up to Windows 10.

  Windows 7 End of Life: moving up to Windows 10
  Updating from Windows 7 to Windows 10 has various advantages.

  For a begin, on the grounds that both working frameworks are made
  by Microsoft the overhaul procedure is moderately simple,
  and much of the time you can keep your records on your PC.

  This implies you’ll encounter the base of interruption when moving up to Windows 10.
  Most projects you use will have been refreshed to deal
  with Windows 10 also, and the design and interface are
  like Windows 7, so you shouldn’t discover it too difficult to even think about adjusting.

  On the off chance that you need to move up to Windows 10,
  at that point you can purchase a duplicate, download the establishment document
  and run it to begin the procedure.

  Pioneering New Trails: Mapping the Customer Journey

  Get your orientation and begin with your 1-to-1 voyage arrangement utilizing this
  helpful guide. Inside…
  It’s decent and simple, and you’ll be inquired as to
  whether you need to keep your documents. In any case, we’d suggest that regardless
  you back up the entirety of your documents and organizers in the event of some unforeseen issue.

  While redesigning from Windows 7 to Windows 10 is the most straightforward arrangement, there are reasons why it won’t
  be directly for certain individuals. For a begin, you’ll have to purchase a Windows
  10 permit, and these can be very costly – on the off chance
  that you were wanting to oversee Windows 7’s End of Life without spending any cash, this
  isn’t the best approach to do it.

  Additionally, while Microsoft has worked superbly of making Windows 10 ready to keep running on more established equipment, it’s as yet a cutting edge working framework that may battle to function admirably on your old Windows 7 machine… https://www.lgnetworksinc.com/how-to-prepare-for-windows-7-end-of-life/

 4. Avatar
  Spotify playlist promotion 13.08.2019 at 00:27 #

  Playlist promotion is the only safe way to get your streams up, bots will get your songs
  taken down, and labels can tell if they are real or not.​

  Playlist King is the only playlist pitching service that can guarantee
  artists real exposure
  https://theplaylistking.com/

 5. Avatar
  Office 365 Setup 18.08.2019 at 21:40 #

  Great resource Outlook Tips and Tricks for Better Email Management You dispatch a noteworthy venture at
  work, total an unpredictable undertaking on due date,
  or discover an answer for a continuous issue, https://365setup.com/

Legg igjen en kommentar