Frie tanker

Ferd har vært med på å dra i gang satsninger av mange ulike slag: Bedrifter, sosiale entreprenører, fond, og ja, en tankesmie. Det er nå engang slik at visjonen vår om å skape varige verdier og sette tydelige spor tilsier at slike satsninger er noe vi skal drive med. Når vi i tillegg ønsker å bidra til et levende sivilsamfunn, så var det i 2003 helt naturlig å være blant grunnleggerne av en tankesmie. Nå er jo ikke Civita noe vi snakker om til daglig i Ferd, men det er det til gjengjeld mange andre som gjør.

For det er mange som har meninger om de utspill som kommer fra Civita. Og utspillene derfra er mange. Hundrevis av notater, bøker, studier, blogginnlegg, kronikker, frokostmøter, medieopptredener og innlegg i sosiale medier. Også temaene er mange. Hovedsakene kan grupperes under menneskerettigheter og demokrati; økonomisk frihet og utvikling; velferd og den nordiske modellen; og politisk filosofi og idédebatt. Disse temaene er naturligvis ikke unike for Civita, men tenketankens formål er økt kunnskap og oppslutning om liberale verdier, institusjoner og løsninger for å fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for individets frihet og personlige ansvar. Dette er også forutsetninger for et innovativt næringsliv, som igjen er forutsetningen for et velfungerende velferdssamfunn. Dette er en forståelse som det også finnes politiske partier som står for, men de er ofte bundet av å være i regjering, av hvilken konstellasjon de er en del av, av partiprogram, historiske posisjoner og enkeltpersoner. Det er altså et reelt behov for noen som med redaktøransvar tenker og agerer fritt, også på den liberale siden av det politiske spektrum. Så selv om jeg langt fra er enig i innhold og form i alle utspill, så er formålet for Civita noe det ikke er vanskelig for Ferd å stille seg bak.

Det har likevel falt enkelte tungt for brystet at næringslivsorganisasjoner og private bedrifter støtter Civita finansielt. Samtidig kan ingen svare på hvem som ellers skulle gjort det. Dessuten, med jevne mellomrom etterlyses det næringslivsledere at deltar i samfunnsdebatten. Men mange har ikke mulighet til stadig å bidra til at liberale synspunkter kommer til utrykk, de ser heller at de formuleres og debatteres av andre, som Civita. Det har jo heller aldri vært meningen at alle skal debattere kontinuerlig, for noen må jo også faktisk forsøke å skape verdier som kan gi arbeidsplasser, og inntekter til det offentlige.

For min del har det også være et annet aspekt ved Civitas arbeid som er spesielt viktig, og det er å inkludere de unge i debatten. Det å gi unge mennesker en møteplass, og å gi dem tillitten til å skrive innlegg og kronikker på egenhånd, er svært viktig både for de unges og samfunnets opplyste utvikling. Når de i tillegg møtes på tvers av partigrenser, så bygger det gjensidig tillit og forståelse, noe som er avgjørende for å drive politikk sammen i andre settinger, herunder i kommunestyrer og i regjering.

Det er derfor ikke å forundres over at meninger og ytringer om Civita øker i omfang, og at de kommer i mange former. Både saklige og mindre saklige. Ironisering, sarkasme, og til og med trolling forekommer, men uten at substansen ser ut til å holde følge. Selv om det er en ytterst liten gruppe som står for de siste kategoriene kommentarer, så må også disse tolkes som om en annerkjennelse av Civita som en viktig samfunnsaktør. Ironien i denne type oppmerksomhet er at den trolig vil gjøre det lettere for Civita å finne finansiering fremover.

For Ferd og for meg er det å bidra til Civita en enkel beslutning. Både bedrift og eiere har i flere generasjoner, på hver sine måter, forsøkt å bidra til en positiv samfunnsutvikling, selv om vi langt fra er like stolte av alt, eller har lykkes med alt. Vi har likevel nok selvinnsikt til å forstå at vi ikke kan gjøre dette på egenhånd. Det å være med å bygge nye organisasjoner hverken begynte eller slutter med Civita, men når man har evighetens perspektiv og er veldig utålmodig, så var og er en tankesmie en bra start på et nytt årtusen.

 

 

Ingen kommentarer enda.

Legg igjen en kommentar